Улцерозен колит
Обща информация
Улцерозен колит - хронично възпалително заболяване

Улцерозен колит - хронично възпалително заболяване

Улцерозният колит е хронично възпалително заболяване. То причинява възпаление и язви на лигавицата на дебелото черво. Обикновено засяга ректума и в различна степен цялото дебело черво, без прекъсване между засегнатите части. Колкото по-голяма част от дебелото черво е засегната, толкова по-остри и тежки ще бъдат симптомите.

Характерно е, че възпалителните изменения започват от ректума и се разпространяват продължително и непрекъснато, докато не обхванат част от дебелото черво или пък цялата му лигавична повърхност.

Заболяването може да засегне хора от всяка възраст, но повечето пациенти са диагностицирани преди 30-годишна възраст. Улцерозният колит засяга еднакво и двата пола.

От 40 до 50% от пациентите имат възпаление само в ректума и ректосигмоида, при други 30 до 40% е налице болестен процес и над сигмоидното черво, който обаче не засяга цялото дебело черво, а 20% имат възпаление и над извивката на далака, което често обхваща цялото дебело черво. Терминалният илеум (края на тънкото черво) е засегнат при 10 до 20% от пациентите – това състояние се обозначава като ретрограден илеит.

Честотата на улцерозния колит непрекъснато нараства в световен мащаб, като най-голяма е в САЩ, Англия и Северна Европа. Особено често е заболяването при хора от европейски произход. Улцерозният колит се среща по-рядко в Източна Европа, Азия и Южна Африка. Рядко се установява при чернокожото население.

По неофициални данни от улцерозен колит в България страдат около 2 000 души.

Улцерозен колит е заболяване за цял живот

Улцерозен колит е заболяване за цял живот

Улцерозният колит е заболяване за цял живот. То протича с редуване на фази на активност и ремисии. Фазите на активност имат различна продължителност и могат да се утежнят с локални и системни влошавания, които в някои случаи са животозастрашаващи.

Заболяването откъсва пациента от неговата нормална среда на живот и труд и оказва негативно влияние върху психиката му. Нарушена и затруднена е социалната му активност.

Улцерозният колит е тясно свързан с друго възпалително състояние на червата, наречено болест на Крон. Заедно те често се наричат възпалително заболяване на червата. Улцерозният колит и болестта на Крон са хронични заболявания. Болестта на Крон може да засегне всяка част на стомашно-чревния тракт.

Възможно е да не се ограничи до гастроинтестиналния тракт и да засегне черния дроб, кожата, очите, ставите.

Улцерозният колит поразява само лигавицата на дебелото черво. Най-често започва по време на юношеството, но също така може да се появи по време на детството или в по-напреднала възраст.

Рискови фактори и причини за развитие на улцерозен колит

Рискови фактори и причини за развитие на улцерозен колит:

Улцерозният колит се наблюдава по-често при социално активни хора, водещи динамичен начин на живот.

Причината за заболяването от улцерозен колит е неизвестна. Към днешна дата няма данни заболяването да е причинено от инфекция или да е заразно.

При появата си улцерозният колит вероятно включва анормално активиране на имунната система в червата. Тази система защитава организма от вредни бактерии, вируси, гъбички и други чужди нашественици. Обикновено имунната система се активира единствено, когато тялото е изложено на вредни нашественици. При пациенти с улцерозен колит обаче имунната система е анормална и хронично активна в отсъствието на известен нашественик. Продължителното анормално активиране на имунната система причинява хронично възпаление и поява на язви в части на дебелото черво.

Заболяването е в известна степен генетично предопределено. По тази причина роднини (братя, сестри, деца, родители) на пациенти с възпалително заболяване на червата са по-склонни да развият тези заболявания. Тенденцията заболяването да се предава в семейството показва важната роля на генетичните фактори. Изследвания в Европа показват, че относителният риск за братя и сестри да развият улцерозен колит е 10-20%.

Не е доказан инфекциозен агент, който да води до развитието на улцерозен колит. Съвременната медицина приема , че множество патогенни микроорганизми (Салмонела, Шигела, Кампилобактер, Клостридиум дифисиле) могат да отключат улцерозния колит чрез включване на възпалителен отговор, който лигавичната имунна система не може да контролира.

При улцерозния колит не е нарушен балансът между „полезните“ и „вредните“ бактерии в дебелото черво, а по-скоро е намалено разнообразието на видовете микроорганизми в сравнение със здрави лица.

Улцерозен колит е заболяване, което включва взаимодействието на множество генни мутации

Улцерозен колит е заболяване, което включва взаимодействието на множество генни мутации

Психосоматичните фактори, като развод, смърт или болест в семейството, тежка раздяла, междуличностни конфликти или други стресови ситуации, имат значение за влошаване на симптомите при улцерозен колит.

Рискът за развитие на улцерозен колит при пушачи е с 60% по-нисък, отколкото при непушачи. От друга страна, бившите пушачи имат 1,7 пъти по-висок риск от развитие на улцерозен колит в сравнение с хора, които никога не са пушили.

Апендектомията (премахването на апендикса) може да предпази от развитие на улцерозен колит.

Улцерозният колит е заболяване, което включва взаимодействието на множество генни мутации. Все още обаче не е открит специфичен ген, отговорен за това заболяване. Налице са множество изследвания, разследващите генетичната предразположеност при улцерозен колит.

Тези проучвания са установили, че има около 30 гени, които могат да повишат чувствителността към УК, включително гените FCGR2A, IL23R, IL12B, STAT3, IL-10, NKX2-3, ORMDL3, ECM1, както и регионите на хромозомите 1p36, 12q15, 7q22, 22q13 и IL23R. На този ранен етап от изследването все още остава неясно как тези генетични връзки ще бъдат приложени с цел лечение на болестта, но те биха могли да бъдат от полза за разбирането на патогенезата и за създаване на нови методи за лечение.

Created by: PR Care