• Скрининг за увеит при всички пациенти с ювенилен артрит

  Всички пациенти, диагностицирани с ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА) трябва да преминат скрининг за увеит, става ясно от консенсусни препоръки на Европейския експертен комитет.

 • Възпалителните чревни заболявания могат да имат редица извънчревни оплаквания

  По време на XIII-ят Национален конгрес по гастроентерология проф. Спасова обяси, че възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ) са тежки системни заболявания и те могат да доведат до възпалителни процеси

 • Анализ на синовиална тъкан разделя ревматоидния артрит на подтипове

  Изследването на генна експресия и хистология на вътреставната течност или синовия би могло да помогне за класифицирането на ревматоидния артрит (РА) като висок, нисък и междинен възпалителен подтип.

 • Актуални факти за псориатичния артрит

  Псориатичният артрит е ревматологично заболяване, което се изявява със ставно засягане и кожни изменения.

 • Ранното лечение на ВЧЗ постига клинична и ендоскопска ремисия

  Сложният процес на лечение на ВЧЗ цели да бързо и пълно отзвучаване на симптомите, нормализиране на качеството на живот и елиминиране на странични явления от терапията.

 • Физиотерапия и балнеолечение при болест на Бехтерев (видео)

  Ежедневно пациентите с болест на Бехтерев имат множество въпроси относно физическата си активност и евентуалните деформации, които могат да окажат негативен ефект върху ежедневието им.

Created by: PR Care